Üye Girişi / Üye Ol

CO2 Emisyonu Hakkında

CO2 Emisyonu nedir? Önemi nedir? Türkiye nin bu konuda uygulaması gereken politika nedir?

Cevaplar ( 2 )

 1. CO2 emisyonu karbon içerikli yakıtların (fosil yakıtlar: petrol, doğal gaz, kömür vb) yanması sonucu karbondioksitin oluşarak atmosfere karışmasıdır. Hava kalitesini olumsuz ektilemesinin yanında en çok üzerinde durulan önemi atmosferde yükselerek sera gazı etkisine yol açmasıdır. Yani yer yüzünden yansıyan güneş ışınlarının uzaya çıkamadan tekrardan dünyaya dönmesiyle yer kürenin sıcaklığının artırmasına neden olmasıdır. Karbondioksit dışındaki çeşitli gazlar da (metan, karbonmonoksit, azot oksitler) benzer etkiye yol açmakta ve bunların etkisi de eşdeğer etki miktarındaki karbondioksit ile ölçülmektedir.

  Türkiye CO2 emisyonunu azaltma açısından en temel uluslararası strateji belgelerinden olan Birleşmiş Milletler’in “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ni imzalamıştır. Bu kapsamda “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” kurulmuş, “Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2020”, “TC İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023” ve “Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” başlıklı strateji dökümanları hazırlanmıştır. Bu resmi strateji belgelerinde Türkiye’nin karbondioksit emisyonunu azaltması için uygulaması gereken/kararlaştırılan politikalarına da kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. Söz konusu dökümanlara internet üzerinden ulaşılabilir. Son olarak Türkiye’nin özelde karbondioksit daha genelde ise sera gazı emisyonunu detaylı olarak incelemek için, Türkiye’nin yukarıda bahsi geçen sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletlere sunduğu son ulusal envanter raporuna TÜİK web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=3&KITAP_ID=243

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
 2. Havacılık Sektöründe uygulanan Straw man modeli nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

  TIP: Use Markdown to format text! Yardım? Min 5 and max 30000 characters allowed! ERROR: Comment should be at least 5 and max 30000 characters long!
  İşleniyor...
× Teşekkürler

...

Your Answer has been added successfully, thanks for participating! Now refreshing this page...

Tartışmaya katıldığınız için teşekkürler, cevabınız yayınlanmıştır.